adultbliss.net
Dela |
Du är besökare

Fiskevårdsområde

Ladda ner vår folder med avgifter och regler, i pdf-format. Du behöver gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa filen.

Programmet laddar du ner gratis här.

Ladda ner årsredovisning för Cityfiske i Norrköping Ladda ner foldern

Nedan följer en beskrivning av berörda fiskeområden.

Himmelstalund och Åbackarna

Området sträcker sig från Fiskebydammen i väster till Grytsdammen i öster och omfattar ca 38 ha eller 3,6 km av Strömmen.

Fiskeområde Himmelstalund Fiskeområde Åbackarna

 

Fiske bedrivs idag efter naturligt förekommande arter som abborre, gädda och brax. I oktober 2004 sattes dessutom 2500 öringsmolt och 3500 gösyngel i området. Dessutom har under de senaste åren utsatts ca. 1,5 ton fångstfärdig Regnbåge och Öring i viktklasser 1-3 kg. Heta platser för tex abborre är strax nedströms järnvägsbron vid Fiskeby. Området kan beskrivas som mycket naturskönt med ömsom svagt tillstarkt strömmande vatten. Området innehåller dessutom ett rikt djur och fågelliv med bla strömstare och kungsfiskare som inslag.
Industrilandskapet

Sträckan omfattar vattenområdet från Grytsdammen i väster till Hästskodammen i öster. Vattenföringen i området kan beskrivas som starkt till hårt strömmande med spännande höljor och bakvatten. Nu planeras för ett exklusivt fiske i Norrköpings Industrilandskap. Behovet och efterfrågan av flugfiske i strömmande vatten efter ädelfisk är stort. Tidigare försök med utsättning av ädelfisk från 1993 visar ett mycket gott resultat. Skador på fisken från turbiner var ringa. Återfångsten visade dessutom att fisken inte gick några längre sträckor utan stannade i närområdet. Dessutom fångades vid torrläggningen av strömmen 1999 ett antal fantastiskt vackra öringar med vikter runt 6 kilo vid Moa Martinssons plats. Detta visar att miljön i industrilandskapet är optimal för ädelfisk.

Industrilandskapet

Fiskeområdet IndustrilandskapetFiskeområde Industrilandskapet

 

 

 

 

 

 

 

Nu planeras för ett mer omfattande utsättningsförsök där vi med 3 till 4 veckors mellanrum sätter 120 kilo ädelfisk i industrilandskapet. All fisk märkes för att få en bra utvärdering om vikt, längd, återfångst etc. Fisken tas från Källefalls fiskodling i Västergötland där man föder upp fisken i jorddammar och får en mycket hög kvalite. Fisket kvoteras till max 5 till 10 fiskare per dag på särskilt anvisade platser. Fisket skall ske med fluga fiskat från land och endast under dygnets ljusa timmar. Fisket genomförs dessutom under uppsikt av fisketillsyningsmän och fiskevärdar. I ett längre perspektiv är målet att fiske efter havsvandrande lax och havsöring kan ske inom delar av sträckan genom industrilandskapet genom byggande av fiskvägar och trappor.

Refvens Grund

Fiskeområdet IndustrilandskapetFiskeområdet Industrilandskapet

Området kring Refvens grund utgör idag basen för Strömmenfisket och sträcker sig från övre delen av Strömsparken ned till Hamnbron. Sträckan är ca 1 km lång och har en yta av 6 ha. På sträckan tas årligen ca. 2-3 ton Lax och Havsöring. Varje säsong tas Havsöring i vikter över 10 kg.

Den senaste säsongen har det inrapporterats totalt 158 st fångade havsöringar/ laxar över 5 kg. Företrädelsevis månaderna augusti/september/oktober. Vilket måste ses som ett mycket bra fiske framförallt på grov Havsöring!

Fiskeområdet Industrilandskapet

© Cityfiske i Norrköping         |          Webbdesign Wera Media